Jönköpings Nämndemannaförening

Ersättning för resekostnad

Resereglemente Jönköpings Nämndemannaförening
Reseersättning betalas till medlemmar som deltar i konferenser, seminarium, utbildningsdagar och studieresor anordnade av föreningen, eller andra arrangörer anslutna till Nämndemännens Riksförbund.

Resekostnadens typ och omfattning
Ersättningen utgår från bostaden och betalas om aktiviteten hålls mer än 15 km enkel väg från nämndemannens ordinarie bostad. Samåkning skall ske i de fall det är möjligt. Ersättning enligt kollektivtrafikens taxa, respektive bilersättning om 25 kronor/mil, dvs. följer den skattebefriade statliga ersättningen. Resa till styrelsemöten och till föreningens årsmöte ersätts enligt ovanstående bestämmelse.

För att få ut ersättning fyller man i blanketten Ersättning för reskostnader och lämnar till kassören. Observera att blankettens 1,85kr/km ska justeras till 2,50kr/km med anledning av nya ersättningsnivåer.

Reglerna för reskostnad fastslogs på årsmötet 2018.

Endast för administratörer