Jönköpings Nämndemannaförening

Bli medlem

Är du nämndemän vid domstolarna i Jönköping, dvs i tingsrätt, hovrätt, förvaltningsrätt eller kammarrätt? Jönköpings Nämndemannaförening är din röst. Vi ordnar möten, seminarier och studieresor för att hålla oss informerade och uppdaterade. Vi tillvaratar nämndemännens intressen inför våra uppdragsgivare och utgör ett starkt socialt nätverk.

Jönköpings Nämndemannaförening är sammanslutningen av oss och har till ändamål att utgöra ett kontaktorgan mellan domstolar i Jönköping och mellan oss själva, att verka för en förbättrad kunskap om våra rättigheter och skyldigheter och att ge dig möjlighet till information och studiebesök inom olika samhällsområden som har betydelse för uppdraget. Föreningen är partipolitiskt och religiöst neutral.

Du blir medlem genom inbetalning av medlemsavgiften på 225 kronor till Bankgiro 472-8085 eller eller via Swish på föreningens nummer 123 668 75 37. Skriv ditt namn och adress som meddelande. Skicka gärna ett meddelande till email hidden; JavaScript is required så vi vet att din betalning är på väg!

Endast för administratörer