Jönköpings Nämndemannaförening

Välkommen som medlem!

Är du nämndemän vid domstolarna i Jönköping, dvs i tingsrätt, hovrätt, förvaltningsrätt eller kammarrätt? Jönköpings Nämndemannaförening är din röst. Vi ordnar möten, seminarier och studieresor för att hålla oss informerade och uppdaterade. Vi tillvaratar nämndemännens intressen inför våra uppdragsgivare och utgör ett starkt socialt nätverk.

Jönköpings Nämndemannaförening är sammanslutningen av oss och har till ändamål att utgöra ett kontaktorgan mellan domstolar i Jönköping och mellan oss själva, att verka för en förbättrad kunskap om våra rättigheter och skyldigheter och att ge dig möjlighet till information och studiebesök inom olika samhällsområden som har betydelse för uppdraget. Föreningen är partipolitiskt och religiöst neutral.

Medlemskapet är viktigt för att vara med och påverka. Jönköpings Nämndemannaförening är ansluten till Nämndemännens Riksförbund som arbetar målmedvetet för att bibehålla och förbättra villkoren för nämndemännen. Bland annat gäller det vårt arvodessystem, speciellt halvdagsarvodet…

Fem skäl att vara ansluten till NRF:

  • Ett starkt socialt nätverk

  • Resor som ger dig perspektiv

  • En bra försäkring när olyckan är framme

  • Utbildning för ökad rättsmedvetenhet

  • En uppskattad medlemstidning

Med bästa hälsningar från
Jönköpings Nämndemannaförening

Endast för administratörer