Jönköpings Nämndemannaförening

Kontakta oss

Vi samlar nämndemän vid domstolarna i Jönköping, dvs tingsrätt, hovrätt, förvaltningsrätt och kammarrätt. Vi ordnar möten, seminarier och studieresor för att hålla oss informerade och uppdaterade. Vi tillvaratar nämndemännens intressen inför våra uppdragsgivare och utgör ett starkt socialt nätverk.

Har du frågor, kommentarer eller kanske ett intressant inlägg till hemsidan, tveka inte att kontakta oss:

Endast för administratörer

tack för ditt meddelande!

vi svarar så fort som möjligt.