Jönköping

Välkommen till Jönköpings nämndemannaförening

Vi samlar nämndemän vid domstolarna i Jönköping, dvs tingsrätt, hovrätt, förvaltningsrätt och kammarrätt. Vi ordnar möten, seminarier och studieresor för att hålla oss informerade och uppdaterade. Vi tillvaratar nämndemännens intressen inför våra uppdragsgivare och utgör ett starkt socialt nätverk.

Kontaktuppgifter

Glöm inte att skicka in nya kontaktuppgifter efter årsmöten, så att vi kan uppdatera våra register.